Historie

100 jaar flexibiliteit en toewijding

Toen onze grootvader Piet de Groot 100 jaar geleden zijn smederij opende, had hij nooit kunnen vermoeden dat hij daarmee de basis legde voor het huidige constructiebedrijf.

Hoe kon hij immers weten dat kolenkachels zouden worden vervangen door centrale verwarming. En dat paarden het veld zouden gaan ruimen voor auto’s? Toen deze activiteiten op zijn eind liepen, zag zijn zoon Piet kansen in de bouw van rolkassen voor de tuinbouw. Een gouden greep die een groot succes werd, maar op een gegeven moment weer eindigde. Samen met zijn zoons, de derde generatie De Groot die nu de directie vormt, verzette hij de bakens opnieuw. De behoefte aan bedrijfsgebouwen groeide en daarmee werd het produceren van staalconstructies in de jaren ’60 de nieuwe kernactiviteit en is dat nu nog steeds. Het flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en kansen lopen als een rode draad door de geschiedenis van ons bedrijf. Evenals toewijding, want doorzetten en gewoonweg hard werken staan bij De Groot nog altijd hoog in het vaandel.

Piet de Groot	1904-1952

Piet de Groot 1904-1952

Piet de Groot 1952-1987

Piet de Groot 1952-1987


KACHELS, HOOIWAGENS EN HOEFIJZERS

De geschiedenis van Constructiebedrijf De Groot begint in 1904 in het Noord-Hollandse dorp Akersloot. In oktober van dat jaar opent Piet de Groot, de grootvader van de generatie die nu het familiebedrijf leidt, zijn smederij. De Groot is een echte dorpssmid. In de zomer haalt hij met de bakfiets de kolenkachels op bij de mensen in het dorp. Die worden schoongemaakt, gerepareerd en opgepoetst zodat ze weer klaar zijn voor het stookseizoen. In de winter was er veel werk aan landbouwwerktuigen, zoals het slijpen van maaibomen en het herstellen van hooimachines. Boeren hadden in die tijd nog geen tractors, maar werkten met paarden. En dat gold ook voor de melkboer, de groenteboer en de bodediensten. Het smeden van hoefijzers uit stripstaal en het beslaan van paarden was dan ook het hele jaar door een belangrijke bron van inkomsten. Zo ook het maken van stalen banden om de houten wagenwielen. Daarnaast wisten de dorpsbewoners de smid ook te vinden als de wasketel lek ging of een fiets gerepareerd moest worden. In 1932 verhuist De Groot van Akersloot naar Heemskerk, de eerste grote verandering in het bestaan van het bedrijf. De smid betrekt daar een werkplaats in de Starstraat, in de volksmond het ‘Kalverenstraatje’ genoemd. In deze periode komen ook zijn zoons Jan en Piet in de smederij werken. Jan is gediplomeerd hoefsmid en Piet legt zich toe op het staalwerk. Heel strikt is deze taakverdeling natuurlijk niet. Elke klus moet geklaard worden en dan gaan zonodig gezamenlijk de schouders eronder.

DE SMID WORDT KASSENBOUWER

Zo werkt het familiebedrijf voort tot in de jaren vijftig. We zijn dan beland in de periode van de wederopbouw. Woningbouw en bedrijvigheid krijgen een krachtige impuls, met grote gevolgen voor het traditionele smidswerk. Kolenkachels worden vervangen door gaskachels en centrale verwarming. Paarden maken plaats voor auto’s, vrachtwagens en tractors. Kortom, een groot deel van het werk van De Groot valt weg. Tegelijkertijd dient een nieuwe kans zich aan: de overheid gaat subsidies verstrekken aan tuinders voor het bouwen van kassen, zodat zij het hele jaar door groenten kunnen kweken. Omdat in het gebied rond Heemskerk veel tuinders zijn besluit Piet de Groot Jr. in de kassenbouw te gaan. Samen met timmerbedrijf De Nijs, eveneens uit Heemskerk, gaat hij rolkassen produceren waarvan de constructie is opgebouwd uit staal en hout. Deze kassen zijn verrijdbaar en kunnen door tuinders boven het gewas worden gerold. De rolkassen worden een groot succes. De Groot en De Nijs bouwen ze door het hele land, tot in Groningen toe en zelfs in Duitsland. Maar ook aan deze bloeiperiode komt een eind door het stopzetten van de subsidiëring en de toename van concurrentie. De Groot gaat zich vervolgens specialiseren in staalconstructies vooral bedrijfsgebouwen, waarbij de kennis en ervaring die is opgebouwd in de kassenbouw goed van pas komt.


CONSTRUCTIEBOUW IN DE GROENLANDSTRAAT

De werkplaats in de Starstraat wordt echter al snel te klein voor het produceren van stalen constructies. Dat gebeurt daarom in de open lucht op het terrein ernaast. Ook de leveranciers deponeren hun materialen aan de overkant van de straat, waarna het naar binnen moet worden gesjouwd. Zwaar en tijdrovend werk, dat de nodige overlast veroorzaakt. De werkplaats bevindt zich immers midden in de woonkern en pal naast het gemeentehuis. In 1966 betrekt De Groot een lange, rechte bedrijfshal van 1000 m2 op het nieuw ontwikkelde industrieterrein aan de Cornelis Groenlandstraat. Deze verhuizing betekent een enorme vooruitgang. Niet alleen is het gebouw groot genoeg om overdekt grotere staalconstructies te produceren, er is tevens een kraan waarmee trailers gelost en geladen kunnen worden. Het bedrijf ontwikkelt zich gestaag en bouwt onder meer veel staalskeletten op het industriegebied in Beverwijk, waar de bloemen- en tuinbouwveiling gevestigd is. Inmiddels is dit gebied grotendeels omgevormd tot de Beverwijkse Bazaar.


EEN PERIODE VAN STERKE GROEI

Tegen het eind van de jaren ’80 groeit De Groot uit het pand aan de Groenlandstraat. In deze periode besluit Piet de Groot na 55 jaar uit het bedrijf te stappen en de directie over te dragen aan zijn zoons. Die zijn opgegroeid in het bedrijf en werken er dan inmiddels al vele jaren. In 1987 viert Piet de Groot op 68-jarige leeftijd zijn afscheid, hoewel hij nog jaren vrijwel dagelijks op het bedrijf te vinden is. De derde generatie De Groot neemt dan het initiatief om te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein De Houtwegen. In 1989 wordt een nieuwe behuizing aan de Ambachtsring in gebruik genomen met een oppervlakte van ruim 3000 m2. De jaren die volgen kenmerken zich door een onstuimige groei. Het personeelsbestand groeit tussen 1989 en 2007 van 20 tot 37 medewerkers. Toch is Constructiebedrijf De Groot na 100 jaar nog steeds een familiebedrijf pur sang, waarin de broers en zussen Piet, Hans, Peter, Ineke en Alie tot op de dag van vandaag actief zijn.


VISIE OP DE TOEKOMST

Meer dan een eeuw aan historie heeft geleerd dat De Groot een bedrijf is dat zich met veel flexibiliteit en dynamiek aanpast aan veranderende omstandigheden. In 2006 is het bedrijfsgebouw vergroot door overkapping van circa 300 m2 van het buitenterrein. De opslag van staal kan hierdoor volledig inpandig gaan plaatsvinden, wat resulteert in een kwaliteitsverbetering van de productie. Tevens heeft De Groot de productielijn sterk geoptimaliseerd. Automatisering speelt hierin een belangrijke rol, door middel van CNC aansturing van een zaag-boorstraat en een pons-knipsysteem. De inrichting van de productiehal is zodanig aangepast, dat het productieproces van begin tot eind in een efficiënte routing wordt gegoten. Het resultaat van deze maatregelen is het verkorten van de productietijd en daardoor een verbetering van de concurrentiepositie. Daarmee blijft De Groot ook in de toekomst voor opdrachtgevers een aantrekkelijke partner voor staalconstructies.